Opbrengstgericht werken in 4D

Leraren

Wanneer een school opbrengstgericht wil gaan werken, starten we met het duiden van de beschikbare data. Wat vertellen de cijfers/gedragingen ons? In de praktijk verdwijnen datalijstjes vaak in de la. In een 4D-traject zijn data juist het uitgangspunt van handelen. Bovendien besteden we veel tijd aan het inbedden van doelgericht werken in het dagelijks handelen. Dit betekent dat de leerkracht én de leerlingen het leerdoel helder voor ogen moeten hebben.

Taal en rekenen
Het verbeteren van rekenprestaties met opbrengstgericht werken staat momenteel hoog op de agenda van veel scholen. Daarom starten veel scholen een traject opbrengstgericht werken met taal en rekenen.

Eigenaarschap van leerlingen
Gemotiveerde leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht. Met het 4D-model kunt u deze gewenste zelfsturende houding stimuleren. De masterclass Eigenaarschap met leerlingen is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject.
Download de flyer

Gedrag in 4D
Opbrengstgericht werken aan gedrag is effectief gebleken zowel in het (s)bo, so als in het vo. Een basisbegeleidingstraject van ongeveer een schooljaar bestaat uit het instellen van een stuurgroep op school, twee teambijeenkomsten en klassenbezoeken. Meer informatie: Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl
Download de flyer

Boekenserie Gedrag
Bij opbrengstgericht werken aan gedrag hoort een boekenserie, waarmee u zelf meteen aan de slag kunt: Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal.
Meer informatie over de boeken

Competenties
Binnen een 4D-traject staan de competenties van leerkrachten centraal. Die zijn immers de sleutel tot betere leerresultaten van leerlingen. Zaken als pedagogisch en didactisch handelen en het directe instructiemodel maken dan ook een belangrijk deel uit van het traject.

Training en begeleiding
Bekijk de cursussen uit ons open aanbod op de website van de CED-Groep

Opbrengstgericht werken in 4D