Opbrengstgericht werken in 4D

Data, duiden, doelen, doen

Wij helpen u graag om van opbrengstgericht werken een succes te maken. We gebruiken hierbij een praktische, goed onderbouwde aanpak: Opbrengstgericht werken in 4D. Deze aanpak is gebaseerd op vier pijlers: data, duiden, doelen, doen. Lees meer

Contact

CED-Groep

Dwerggras 30
Postbus 8639
3000 AP Rotterdam
Tel 010 4071 599

Meer informatie of een brochure ontvangen?
Neem contact op met Wilma Peulen (w.peulen@cedgroep.nl).

Privacyverklaring