IKC AMALIA dreumes muizen 372

Teamtraining Peuterstappen

Training peuterstappen: opbrengstgericht werken kan ook met peuters! Een teamgerichte training waarin je opbrengstgericht leert werken.

Voor wie
Teams, leidinggevenden en pedagogisch medewerkers, van kinderopvangorganisaties en/of peuterspeelzalen

Doelen
1) ervaren dat spelend leren en opbrengstgericht werken hand in hand gaan
2) ervaren hoe inspirerend het is om peuters door opbrengstgericht werken stappen verder te brengen in hun ontwikkeling, gebruik makend van de VVE methodiek waar u mee werkt
3) leren hoe je peuters verder kunt brengen op de doemeien taal en rekenen in samenhang met de sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij welbevinden van het kind voorop staat
4) kennis en handvatten krijgen om opbrengstgericht werken vorm te geven in je eigen groep
5) samen, als organisatie, stappen zetten om opbrengstgericht werken te realiseren.

Opbrengsten
Aan het eind van de training Peuterstappen:
- heeft u alle stappen van opbrengstgericht werken doorlopen
- weet u wat opbrengstgericht werken betekent op organisatie- en groepsniveau
- heeft u geleerd gegevens te verzamelen en te interpreteren
- kent u de doelen van SLO, zodat u weet wat van kinderen aan het einde van de peuterperiode wordt verwacht
- kent u de ontwikkelingslijnen waarlangs kinderen zich ontwikkelen
- kunt u de gegevens omzetten in doelen en handelen

De training omvat:
Een intakegesprek met de stuurgroep opbrengstgericht werken, waarin een van te voren ingevulde checklist wordt besproken
Vijf scholingsbijeenkomsten van 2,5 uur
Twee groepsbezoeken per groep
Twee keer overleg met de stuurgroep

Kosten
Scholingsbijeenkomsten, inclusief intake en overleg met stuurgroep: € 4352
2 groepsbezoeken per groep: € 512 (dus bijv bij 4 groepen: 4 x 512 = €1048)
Meer informatie en inschrijven

Vragen?
Voor meer informatie over het traject Peuterstappen kunt u contact opnemen.

VOLWASSENEN 251

Inschrijven voor traject Peuterstappen:

U kunt zich inschrijven voor dit traject via het secretariaat Het Jonge Kind o.v.v. inschrijving traject Peuterstappen:

Inschrijving traject Peuterstappen