Peuterstappen is een vorm van opbrengstgericht werken, gericht op cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden aan de hand van de vier d's: data, duiden, doelen, doen. De focus ligt op het aanscherpen van doelen die bereikt moeten worden bij groepsactiviteiten. Zodat alle kinderen op de juiste wijze bij de activiteiten betrokken worden.

Cyclisch proces
Het is een cyclisch proces waarin het bestaande activiteitenaanbod passend wordt gemaakt op basis van verzamelde en geanalyseerde informatie over kinderen. De informatie dient als uitgangspunt van een handelingsplan, waarbij een duidelijk en doelgericht uitgestippeld pad wordt gevolgd.

Training Peuterstappen
Een teamgerichte training waarin je opbrengstgericht leert werken.
Teamtraining Peuterstappen

Praktisch boek
Het boek Peuterstappen laat zien hoe je kinderen doelgericht de stappen laat nemen op weg naar groep 1.
Bestel het in onze webwinkel

Publicatie
Lees het artikel in KlasseApart, mei 2013: 'Peuterstappen: gericht werken aan gestelde doelen.' Het blad interviewt de Groen van Pinkstererschool.