De term opbrengstgericht werken komen we vaak tegen in basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook met peuters en kleuters kunnen we opbrengstgericht werken. Het draait dan om doelgericht kansen creëren en grijpen en omgaan met verschillen. Onderwijsadviseurs van de CED-Groep kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten ondersteunen bij het vormgeven van opbrengstgericht werken in de praktijk. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Wat wil je bereiken? Welke data ga je verzamelen? Hoe vergelijk je de data met de vastgestelde norm? Hoe analyseer je de data op de verschillende elementen van het onderwijsleerproces? Hoe wijs je kinderen van je groep toe aan een arrangement? Hoe kom je tot een groepsplan en tot themaplanningen?

Verder lezen
Lees artikel 'Onrijpe of ongetrainde kleuters?'