De kern van opbrengstgericht werken aan gedrag is dat u met uw gehele schoolteam vaststelt welk schoolgedrag u van uw leerlingen verwacht. De leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag bieden hier een duidelijk kader voor. U stelt als school een ambitie. Bij opbrengstgericht werken aan gedrag bepaalt de ambitie het aanbod. Het beheersingsniveau van een leerling bepaalt hoe vaak een leerling de doelen uit de ambitie oefent. Alle leerkrachten werken vanuit deze ambitie en gaan uit van het schoolgedrag dat zij met de leerlingen willen bereiken. Dit doen zij met name door bewust te werken aan hun eigen leerkrachtgedrag.

Deze manier van werken noemen we Opbrengstgericht werken in 4D: OGW 4D. Dit is een beproefde manier om de opbrengsten, juist als het gaat om gedrag, te verbeteren. U verzamelt systematisch gegevens over de leerlingen (data) en analyseert deze (duiden) met betrekking tot uw eigen leerkrachtgedrag. Op basis hiervan formuleert u voor uzelf doelen, bedenkt u manieren om deze doelen te bereiken en voert u die aanpak uit (doen). Dit cyclische proces herhaalt zich, zodat u telkens kunt bijsturen. Het resultaat: een schoolbrede aanpak waarin opbrengstgericht wordt gewerkt aan gedrag door pedagogisch competente leerkrachten.

Aan de slag?

U wilt graag opbrengstgericht gaan werken aan gedrag op uw school en u wilt hier begeleiding bij. Een begeleidingstraject bestaat uit het instellen van een stuurgroep op school, twee teambijeenkomsten en klassenbezoeken.

Contact

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met: Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Boekenserie Gedrag
Bij het opbrengstgericht werken aan gedrag hoort een boekenserie, waarmee u zelf meteen aan de slag kunt: Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal.
Meer informatie over de boeken