Wat is het toch effectief om te werken vanuit een ambitie en niet vanuit een middenmoot. Wat echt een eyopener was, is de bewustwording bij leerkrachten ten aanzien van het doorbreken van goedbedoelde patronen die de ontwikkeling zelfstandigheid juist afremmen. Zo mooi om te zien en leerlingen hebben nu veel meer autonomie.
Juliët Bender, directeur OBS De Kleine Beer, Berlicum

Werken vanuit een ambitie werkt. We zien dat de kinderen meer (aan)kunnen dan wij als leerkrachten aanvankelijk dachten. Wij “leveren” nu kinderen af naar het middelbaar onderwijs die kunnen leren leren. Leerkrachten zijn nu zich nu meer bewust van de (doorgaande) leerlijn en deze wordt als zodanig ook ingeoefend in de klas.
Patricia van Kessel, sbo De Dolfijn, Uithoorn

Als grootste winst zie ik dat we nu systematisch aan het leren leren kunnen werken en er 1 lijn in de hele school in kunnen maken. Ook de datamuur en zichtbaar maken van de vorderingen vind ik echt super voor de leerlingen. Ze weten veel beter wat er van hen wordt verwacht.
Marjolijn Velt - Winkelman, intern begeleider Antoniusschool, Schagen

Een eyeopener voor ons was, dat de leerlingen eigenlijk veel meer kunnen dan wij in eerste instantie hadden verwacht. Wij leren nu leerlingen vaardigheden aan, zonder dat daar een hele methode voor nodig is. Ons handelen is het uitgangspunt!
Simone Peters, Sbo De Piramide, Arnhem

De teambijeenkomsten van CED-Groep rondom resultaatgericht werken aan gedrag zijn heel waardevol om deze verandering teambreed te omarmen en eigen te maken. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Het resultaatgericht werken schept duidelijkheid, waar werken we naartoe, wanneer zijn we tevreden? Doelgericht dus!
Jits Horst, intern begeleider, Mulock Houwer, Amersfoort

Bijzonder om te zien hoe makkelijk de jongste kinderen werken aan de doelen van leren leren en hoe goed ze dit kunnen benoemen. En dat ze het het leuk vinden!
Tessa van de Griend, locatiecoördinator Cluster 4 De Leidse Buitenschool