Opbrengstgericht werken leidt tot betere prestaties. De praktijk laat dat overtuigend zien. De CED-Groep heeft een lange traditie van opbrengstgericht werken. We gebruiken hierbij een praktische, goed onderbouwde en beproefde aanpak: Opbrengstgericht werken in 4D. Deze aanpak is gebaseerd op 4 pijlers: Data, Duiden, Doelen en Doen:

Data
U verzamelt systematisch gegevens over de leeropbrengsten van uw leerlingen en u stelt vast wat u met de school wilt bereiken. Dit noemen we de schoolambitie.
Kijk naar onderstaande voorbeeld. Deze school heeft de landelijke norm als ambitie en streeft met 25% naar 1S en met 75% naar 1F.

4 Dplaatje

In de Masterclass gaat u voor uw eigen school een ambitie vastleggen, aan de hand van uw eigen data.

Duiden
Data vergelijken met de schoolstandaarden. Bereik u wat u wilt bereiken, stel dan deze kwaliteit als standaard. Bereikt u niet het gewenste resultaat, analyseer dan de onderwijskenmerken. Dit zijn factoren waar een leerkracht invloed op kan uitoefenen, namelijk: leertijd, didactisch en pedagogisch handelen en klassenmanagement.

Doelen
Leerlingen toewijzen aan de arrangementen (talentarrangement, basis- arrangement, intensief arrangement). Formuleren van doelen in een groepsplan voor een bepaalde planperiode.

Doen
Uitvoeren van de expliciet beschreven onderwijskenmerken in de verschillende arrangementen (leertijd, leerstofdoelen, klassenmanagement, didactisch- en pedagogisch handelen).

De 4D-aanpak is uitstekend toepasbaar in uiteenlopende inhoudelijke verbetertrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van lezen, taal, rekenen, spellen of gedrag. Het programma biedt ruimte voor accentverschillen. U kunt primair focussen op opbrengstgericht werken of juist een accent leggen op passend onderwijs.

x