In de masterclass Duiden in 4D krijgen schoolleiders en intern begeleiders feedback op de ordening van data en het effectief analyseren en interpreteren en worden de vervolgstappen duidelijk, zodat helder wordt wat iedereen in de klas gaat doen.

Masterclass 'Duiden in 4D' binnen uw samenwerkingsverband, bestuur en schoolteam
‘Dat werken in 4D veel op kan leveren, blijkt wel uit de praktijk. We merken echter dat het interpreteren van de data richting concrete acties met effect, inzicht en kennis vergt.’
In de masterclass Duiden in 4D krijgen schoolleiders en intern begeleiders feedback op de ordening van data en het effectief analyseren en interpreteren en worden de vervolgstappen duidelijk, zodat helder wordt wat iedereen in de klas gaat doen.
De masterclass is als volgt opgebouwd:

 • Training duiden
  Leer als schoolleider strategisch gebruik te maken van het 4D-instrumentarium. Weet hoe u de data praktisch en concreet kunt duiden en hoe u die samen met uw team om kunt zetten in concrete acties die de opbrengsten op klassikaal niveau verhogen.

 • Teamanalyse
  Analyseer hoe uw team er voor staat. Wat hebben zij nodig om te kunnen duiden en welke feedback is nodig om dit te optimaliseren.

 • Teambijeenkomst Duiden in 4D op uw school
  Doe verdiepende kennis op over het duiden van data en de vaardigheden die een team van leerkrachten nodig heeft om zelf te duiden. Zo leert u samen met uw team hoe u de opbrengsten van uw school snel en efficiënt in kaart kunt brengen en kunt duiden en welke elementen van het leerproces voor verbetering vatbaar zijn. U heeft nu de leeropbrengsten concreet gemaakt en het is duidelijk wat iedereen in de klas moet doen om te komen tot betere leerresultaten.
  Na iedere toetsafname (2 keer per jaar) vindt een bijeenkomst plaats, waarin de schoolleider en het team samen met de CED-adviseur werken aan het steeds verder verbeteren van het duiden. Op individueel-, groeps en schoolniveau.
  Accreditering bij het schoolleidersregister voor 3 ECTS thema 5 (omgaan met verschillen) is aangevraagd.

Let op: De vernieuwde Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D is voorwaardelijk voor deze professionalisering.