Regelmatig worden wij als ‘bekende en betrokken buitenstaander’ gevraagd om mee te kijken naar de gegevens die de Cito-toetsen hebben opgeleverd en mee te denken over vragen als: - Was ons onderwijs het afgelopen half jaar effectief genoeg? - Zijn er trends waar te nemen, per vakgebied of over de hele linie? - Wat vertellen de groepsresultaten? - Welke acties kunnen bijdragen aan verbetering? - Wat gaan we doen om een succesvolle aanpak te borgen? - Hoe kunnen we leerkrachten met zwakke groepen ondersteunen? Wij bekijken en analyseren met u de schoolbrede resultaten van de Cito-toetsen. In een gesprek lichten wij onze bevindingen en aanbevelingen toe.

LANDJE DOCENTEN 294

Vragen?

Neem contact op met Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl

Contact