De roep om andere organisatievormen in het onderwijs wordt steeds groter. Het lerarentekort versterkt dit nog eens. Ook door de toenemende digitalisering en eigenaarschap van leerlingen hebben leraren behoefte aan overzicht. We willen immers allemaal het beste uit leerlingen halen! Door een gebrek aan overzicht ervaren leraren meer (werk)druk en administratieve lasten, zonder dat het gewenste resultaat wordt behaald. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. En dat kan. De CED-Groep en sCooltools werken samen om leerdoelgericht onderwijs vanuit een (school)ambitie waar te maken.