Opbrengstgericht werken is het inzichtelijk maken van de doelstellingen van een school op onderwijsgebied, het volgen van de prestaties van die school en het evalueren, zodat kan worden bepaald wat goed gaat en wat beter kan. Om opbrengstgericht werken te implementeren in het onderwijs is leiderschap van cruciaal belang.

VOLWASSENEN 251

Vragen?

Neem contact op met Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl

Contact