Het verbeteren van rekenprestaties met opbrengstgericht werken staat momenteel hoog op de agenda van veel scholen. Daarom starten veel scholen een traject opbrengstgericht werken met taal en rekenen.