Opbrengstgericht werken aan gedrag is effectief gebleken zowel in het (s)bo, so als in het vo. Een basisbegeleidingstraject van ongeveer een schooljaar bestaat uit het instellen van een stuurgroep op school, twee teambijeenkomsten en klassenbezoeken.