Gemotiveerde leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht. Met het 4D-model kunt u deze gewenste zelfsturende houding stimuleren. De masterclass Eigenaarschap met leerlingen is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject.