Binnen een 4D-traject staan de competenties van leerkrachten centraal. Die zijn immers de sleutel tot betere leerresultaten van leerlingen. Zaken als pedagogisch en didactisch handelen en het directe instructiemodel maken dan ook een belangrijk deel uit van het traject.