U kunt zelf een start maken aan het gericht werken aan gedrag met behulp van de volgende boekenserie:

Gedrag is een vak
Opbrengstgericht werken aan gedrag
Dit boek is gericht op het bevorderen van het gedrag van 95% van de leerlingen op een school. U leest hoe u hen schoolgedrag kunt aanleren. Dit is gedrag dat nodig is om adequaat te kunnen functioneren op school en binnen een groep op school. Als kader voor schoolgedrag gebruikt dit boek de leergebiedoverstijgende leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag. U leest hoe u als school een ambitie kunt stellen voor gedrag en hoe u aan gedrag kunt werken volgens het 4D-model: Data-Duiden-Doelen-Doen.

Bij dit boek behoren enkele gratis downloads:

Gedrag is een signaal
Een passende aanpak voor opvallend gedrag
In dit boek leest u over het aanleren van schoolgedrag bij leerlingen waarbij dit, ondanks de extra inspanningen, (nog) niet gaat, oftewel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit boek geeft aan waar bepaald gedrag een signaal van kan zijn en op welke manier u als leerkracht of intern begeleider tegemoet kunt komen aan deze specifieke onderwijsbehoeften.

Bij dit boek behoren enkele gratis downloads:

Gedrag is een vak - Gedrag is een signaal

Bestel beide boekjes (ze zijn alleen samen te koop!) in onze webwinkel.
Bekijk de boekjes