Wanneer een school opbrengstgericht wil gaan werken, starten we met het duiden van de beschikbare data. Wat vertellen de cijfers/gedragingen ons? In de praktijk verdwijnen datalijstjes vaak in de la. In een 4D-traject zijn data juist het uitgangspunt van handelen. Bovendien besteden we veel tijd aan het inbedden van doelgericht werken in het dagelijks handelen. Dit betekent dat de leerkracht én de leerlingen het leerdoel helder voor ogen moeten hebben.

Training en begeleiding

Bekijk de cursussen uit ons open aanbod