Data verzamelen en interpreteren met een onderwijsdoel voor ogen

Regelmatig worden wij als ‘bekende en betrokken buitenstaander’ gevraagd om mee te kijken naar de gegevens die de Cito-toetsen hebben opgeleverd en mee te denken over vragen als:

- Was ons onderwijs het afgelopen half jaar effectief genoeg?
- Zijn er trends waar te nemen, per vakgebied of over de hele linie?
- Wat vertellen de groepsresultaten?
- Welke acties kunnen bijdragen aan verbetering?
- Wat gaan we doen om een succesvolle aanpak te borgen?
- Hoe kunnen we leerkrachten met zwakke groepen ondersteunen?

Wij bekijken en analyseren met u de schoolbrede resultaten van de Cito-toetsen. In een gesprek lichten wij onze bevindingen en aanbevelingen toe.
Contactpersoon: Leonie van de Lavoir (l.vandelavoir@cedgroep.nl). 

Lees ook het artikel: 'Data verzamelen zonder doel, stop ermee. Vijf stappen om te komen tot een data-ondersteunende cultuur. (M. Erades, februari 2019)