Opbrengstgericht werken in 4D

Management

Opbrengstgericht werken is het inzichtelijk maken van de doelstellingen van een school op onderwijsgebied, het volgen van de prestaties van die school en het evalueren, zodat kan worden bepaald wat goed gaat en wat beter kan. Om opbrengstgericht werken te implementeren in het onderwijs is leiderschap van cruciaal belang.

Vernieuwde Masterclass 'Opbrengstgericht werken in 4D'
In de Masterclass 'Opbrengstgericht werken in 4D' bieden we alle elementen van opbrengstgericht werken en de bijbehorende begrippen integraal aan. Hierdoor wordt de samenhang zichtbaar en leert u de noodzakelijke veranderingen te verbinden tot een geheel. Daarnaast heeft u aan het eind van de Masterclass een implementatieplan opbrengstgericht werken voor uw school geformuleerd.
Vernieuwde Masterclass 'OGW in 4D' binnen uw samenwerkingsverband, bestuur en schoolteam
 
Masterclass 'Duiden in 4D'
In de masterclass Duiden in 4D krijgen schoolleiders en intern begeleiders feedback op de ordening van data en het effectief analyseren en interpreteren en worden de vervolgstappen duidelijk, zodat helder wordt wat iedereen in de klas gaat doen.
Masterclass 'Duiden in 4D' binnen uw samenwerkingsverband, bestuur en schoolteam

sCoolTools, hét planningshulpmiddel voor leerdoelgericht onderwijs
De roep om andere organisatievormen in het onderwijs wordt steeds groter. Het lerarentekort versterkt dit nog eens. Ook door de toenemende digitalisering en eigenaarschap van leerlingen hebben leraren behoefte aan overzicht. We willen immers allemaal het beste uit leerlingen halen! Door een gebrek aan overzicht ervaren leraren meer (werk)druk en administratieve lasten, zonder dat het gewenste resultaat wordt behaald. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. En dat kan. De CED-Groep en sCooltools werken samen om leerdoelgericht onderwijs vanuit een (school)ambitie waar te maken. 
Lees de flyer sCoolTools (pdf)

Data verzamelen en interpreteren met een onderwijsdoel voor ogen
Regelmatig worden wij als ‘bekende en betrokken buitenstaander’ gevraagd om mee te kijken naar de gegevens die de Cito-toetsen hebben opgeleverd en mee te denken. Wij bekijken en analyseren met u de schoolbrede resultaten van de Cito-toetsen. In een gesprek lichten wij onze bevindingen en aanbevelingen toe.
Lees meer 

Vragen?
Neem contact op met Wilma Peulen (w.peulen@cedgroep.nl).

Opbrengstgericht werken in 4D