Opbrengstgericht werken in 4D

Management

Opbrengstgericht werken is het inzichtelijk maken van de doelstellingen van een school op onderwijsgebied, het volgen van de prestaties van die school en het evalueren, zodat kan worden bepaald wat goed gaat en wat beter kan. Om opbrengstgericht werken te implementeren in het onderwijs is leiderschap van cruciaal belang.

Vernieuwde Masterclass 'Opbrengstgericht werken in 4D'
In de Masterclass 'Opbrengstgericht werken in 4D' bieden we alle elementen van opbrengstgericht werken en de bijbehorende begrippen integraal aan. Hierdoor wordt de samenhang zichtbaar en leert u de noodzakelijke veranderingen te verbinden tot een geheel. Daarnaast heeft u aan het eind van de Masterclass een implementatieplan opbrengstgericht werken voor uw school geformuleerd.
Vernieuwde Masterclass 'OGW in 4D' binnen uw samenwerkingsverband, bestuur en schoolteam

Masterclass 'Duiden in 4D'
In de masterclass Duiden in 4D krijgen schoolleiders en intern begeleiders feedback op de ordening van data en het effectief analyseren en interpreteren en worden de vervolgstappen duidelijk, zodat helder wordt wat iedereen in de klas gaat doen.
Masterclass 'Duiden in 4D' binnen uw samenwerkingsverband, bestuur en schoolteam

Nieuw: Data verzamelen en interpreteren met een onderwijsdoel voor ogen 

Vragen?
Neem contact op met Wilma Peulen (w.peulen@cedgroep.nl).

Opbrengstgericht werken in 4D