Opbrengstgericht werken in 4D

Groepsplanloze basisschool? Nieuw?

Nee dit is niet nieuw. Scholen die met opbrengstgericht passend onderwijs in 4 D werken, weten dat het mogelijk is. Door te werken met min of meer gestandaardiseerde arrangementen wordt de jaarlijks terugkerende administratieve last van scholen vermindert.

De CED-Groep ontwikkelde een aantal jaren geleden het 4D-model dat voortgekomen is uit het Onderwijscontinuüm CED-Groep van Chris Struiksma en anderen.
Scholen die werken met OGW 4D bepalen een schoolstandaard. Dat wil zeggen dat het team met elkaar bespreekt wat ze willen bereiken met bijvoorbeeld  75% van de leerlingen  aan het eind van hun schoolloopbaan. Deze schoolstandaard wordt vertaald in onderwijsdoelen die 75% van de leerlingen tenminste moeten halen aan het eind van hun (basis)schooltijd. Deze doelen bepalen je onderwijsaanbod, dat vertaald wordt in drie arrangementen per groep. De arrangementen zijn afgestemd op de populatie van de school. De leerkracht maakt hooguit nog een aanpassing voor leerlingen die afwijken van de aanpak binnen de arrangementen.

Deze arrangementen staan dus min of meer vast per leergroep. De arrangementen bestaan uit interventies die een vertaling  zijn van het standaardonderwijsaanbod dat op schoolniveau is geformuleerd.  Waarbij alleen door vergelijking van de data van de leerlingen, de leerlingen worden toegewezen aan de arrangementen. De elementen van het onderwijsleerproces o.a. leertijd, klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen worden in de arrangementen opgenomen.

Lees meer over Opbrengstgericht werken in 4D